ooooo

4444

Tran kim chào các bạn

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

CHIỀU MƯANgười buồn trời cũng buồn lây.
Râm râm giọt lệ ngắn dài bên song.
Nhìn mưa em xót xa lòng.
Phải chi ngày ấy ta đừng quen nhau.

Để giờ không phải thương đau.
Để giờ không phải chia sầu hai nơi.
Bao giờ tình hết chia phôi.
Để không còn trong đời…những nỗi đau.

Đời luôn là những bể sầu.
Đời luôn là những niềm đau lặng thầm.
Mưa rơi nhẹ - lòng lạnh câm.
Dù xa ta vẫn âm thầm dõi trông.

Còn chi  nữa để ngóng trông.
Kiếp nầy ta chẳng còn mong tương phùn.
Thôi đừng nói tiếng sống chung.
Đường tình hai ngã hết mong tương phùn.